Parafia pw. Św. Krzyża

w Bydgoszczy

O parafii

Parafa p.w. Św. Krzyża w Bydgoszczy liczy 3470 mieszkańców i obejmuje ulice:

 • Artyleryjska,
 • Dwernickiego nr 4,
 • Gdańska od nr 144-242,
 • Leśna,
 • Podchorążych,
 • Powstania Listopadowego,
 • Powstańców Warszawy,
 • Skromna.

W naszej parafii działają następujące grupy i stowarzyszenia: 

   • Żywy Różaniec - ok. 50 osób- MATKI Żywego Różańca spotykają się w pierwszą niedziele każdego miesiąca na wspólnej Eucharystii, po której odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczysta wymiana Tajemnic Różańcowych.
   • Towarzystwo Świętego Wojciecha Wojciechy- Do Towarzystwa należy 4 panów, spotkania odbywają się w trzecią niedzielę każdego miesiąca po Mszy Św. O godz. 10, 00. Członkowie Towarzystwa Św. Wojciecha bardzo aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Biorą udział w asyście podczas Mszy Św. Nabożeństwach, procesjach i innych spotkaniach modlitewnych. Wykonują prace porządkowe na terenie naszej parafii, pomagają przy budowie ołtarzy na Boże Ciało. Zawsze chętnie służą pomocą paniom z Zespołu Charytatywnego przy rozładowaniu transportu z darami. Raz w roku biorą udział w rekolekcjach formacyjnych, czynnie uczestniczą w życiu religijnym całej naszej Diecezji.
 • ministranciZespół Charytatywny - w skład którego wchodzą 4 osoby. Zespół ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Bydgoskiej. Głównym zadaniem Zespołu jest organizowanie pomocy dla najbardziej potrzebujących parafian.
  • W parafii jest Grupa Ministrantów i Lektorów w liczbie 10
 • scholaW parafii jest również Schola Parafialna "Wesołki", która śpiewa na Mszy Św. w niedzielę o godz. 12.00 z udziałem dzieci. Tworzy ją 15 dziewcząt. Spotkania i próby Scholi w każdą sobotę o godz. 10.00 w Sali Parafialnej.

Nr konta bankowego: BZ WBK 03 1090 1896 0000 0001 0974 3472