Parafia p.w. Św.Krzyża w Bydgoszczy

Rys historyczny parafii

 

Historia naszej parafii zaczyna się od dnia 1 września 1970r.  Wtedy to kaplicaks. Kardynał Stefan Wyszyński, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Warszawski uznał za konieczność aby na Osiedlu Leśnym w obrębie ulic: Aleje 1 Maja (obecnie ul. Gdańska), Powstańców Warszawy, Skromnej i Artyleryjskiej powstał nowy Ośrodek Duszpasterski Rektorem powstałego Ośrodka Duszpasterskiego został ks. Eugeniusz Barełkowski.

2 Stycznia 1971r. Ks. Kardynał Prymas nadał dotychczasowej kaplicy cmentarnej tytuł Kościoła Św. Krzyża. W 1979r. Ks. Prymas Wyszyński 1 grudnia 1979r. erygował parafię p. w. Św. Krzyża w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10 i powierzył dotychczasowemu księdzu rektorowi Eugeniuszowi Barełkowskiemu już jako proboszczowi duszpasterstwo przy tej parafii.

ks. Stanisław FlorczakParafia się rozwijała kaplica nie mogła pomieścić wiernych gromadzących się na modlitwie, dlatego podjęto ogromny wysiłek – budowę nowego kościoła. 

Budowę rozpoczęto 1 sierpnia 1982r. pracę budowlane zakończono w 1990r. Ks. Kardynał Józef Glemp konsekrował nowy kościół. 

 ks. Roman Janka

Do 22 czerwca 2008r.  proboszczem w naszej parafii był ks. Prałat Eugeniusz Barełkowski, a od 25 czerwca 2008r. do 7 października 2011r. funkcję tę pełnił ks. Stanisław Florczak.

Od 8 października 2011r do 26 czerwca 2017 proboszczem był ks. Roman Janka.

 MJA5267Od 26 czerwca 2017 proboszczem Parafii jest ks. Dariusz Wesołek

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.